Řídící komise SKŠ v ČR vypisuje:

Název turnaje : 6. Zimní pohár SKŠ

Start: 21. 12. 2022

Způsob hry : na webserveru ICCF – jednokolově

Ceny : vítěz získá pohár, diplom a právo účasti v mezinárodním zvacím turnaji,
ve kterém se bude hrát o tituly ICCF za podmínky odpovídajícího Ela.
2.místo – medaile a diplom
3.místo – medaile a diplom

Právo účasti: má každý zájemce!
Přihlášení budou seřazeni podle svého Ela od nejmenšího k největšímu a na startovní listině
se objeví maximálně 15 hráčů s nejmenším Elo!!
Toto je unikátní uspořádání, které umožňuje i těm nejslabším zahrát si ve významných soutěžích.

Podmínky účasti:
Uhrazené členské příspěvky na roky 2022 a 2023

Startovné: 160 Kč na účet SKŠ

Přihlášky: do 11. 12. 2022 na adresu: home@skscr.cz;

Dosud jsou přihlášeni:

1. JARABINSKÝ Martin
2. OHERA Drahomír
3. STRUŽKA Vlastimil
4. BAČIAK Miloslav
5. STRUŽKA Vlastimil
6. SURÝ Radim
7. KOVÁČ Pavel

Na startovní listinu budou zařazeni po úhradě členských přízpěvků na rok 2022 a 2023 a startovného 160 Kč.
Prosím o kontrolu jestli mi nějaká přihláška neunikla.

Pardubice 04. 12. 2022

Mgr. Josef Sýkora – vedoucí DÚ ŘK SKŠ
E-mail: sykora@skscr.cz